השקפת עולם, אמונה ושאלות

יש בעולם תפישות שונות לגבי דרכי החיים הנכונות לבני אדם. ישנו כביכול ויכוח בין האנשים המאמינים באל כלשהו, או בתפיסה רוחנית, לבין האנשים הדוגלים במדע, כמקור לסמכות, לעובדות, למידע על התנהלות העולם. גם האנשים המבססים את דרך מחשבתם על המדע, כמו שלמדתי לעשות, בבית ובחברה בה גדלתי, מתבססים על אמונה. כשהחשיבה שלי המשיכה להתפתח, הבנתי …

השקפת עולם, אמונה ושאלות לקריאה »