רימון – עץ החודש

במאי עץ הרימון מתבלט בפרחיו האדומים. הפרחים מיוחדים בצורתם, ויפה לצפות בהם. הם יושבים בתוך הפרי לעתיד. גם צורת הניצנים מיוחדת. בגלל צבעם הבולט קל לעקוב אחרי הניצנים הפרחים והפירות המתפתחים מהם.