שלולית

בכל פיסת שלולית ישנה פיסת שמיים, ולא חשוב עד כמה רדודה היא ודלוחה. בנפש כל אדם ישנה פיסת שמים, אשר נגלית למסתכל אל תוך תוכה. תמונות של שלוליות והשתקפויות