טיפים לטיפול בעצי הגינה

Thinning out is needed

פירות אגס צפופים – כדאי לדלל

thinning out result - Pear fruits

פירות אגס לאחר דילול


עצים צעירים

בשנה הראשונה אחרי השתילה- מטרתנו שהעץ יצמח ויתחזק, על כן לא נקמץ בהשקיה,
אפשר לחזור לעיין בקובץ עם הסברים לגבי השקיה.

הורדת כול הפרי בשנה שלאחר הנטיעה להמשיך לקרוא