טיפים לטיפול בעצי הגינה

עצים צעירים בשנה הראשונה אחרי השתילה- מטרתנו שהעץ יצמח ויתחזק, על כן לא נקמץ בהשקיה, אפשר לחזור לעיין בקובץ עם הסברים לגבי השקיה. הורדת כול הפרי בשנה שלאחר הנטיעה