לסגור את היום

קלח תירס דרוס על הכביש, ואני בחצות, הולכת לסגור את השיבר, יורדת לסגור את היום, יחפה על הדרך שבין השדות. לוחשת סודות,  לעצמי,