לשון

מילים

מילים- מצבה למצב סופר, בין מילותיו ניצב, כסתת בין אבניו.     ~~~~~~~~~ ההיררכיה של המילים היפות ההיררכיה של המילים היפות- מי חשובה ממי- מי כפופה למי:

בעברית יש שפת גוף

שפה באה מן השפתיים. ויכולה להיות גם לשון. הידיעה – יש בה יד, יודעים את מה שבהישג היד. הידידות, יש בה יד – הושטת יד. הקִרבה – יש בה קרביים, תחושה שבאה מבִּפְנים. כשממוללים את השפה היא נפרדת למילים.