מצלמת

האביב בחוץ, חגיגה של השתנות – צמיחה לבלוב ופריחה. חגיגה של צבעים.
בכיס צעצוע חדש – טלפון חכם.
נמנעתי ודחיתי את המעבר לטלפון כזה. מה שבעיקר משך אותי להחליף בכול זאת,
הייתה האפשרות הנוחה לצלם. להעביר תמונות ישר למחשב.
אם הטלפון בכיס גם המצלמה איתי, זמינה ונוחה לשימוש. להמשיך לקרוא