העשבים וחשיבותם עבור בני האדם


community-gardenהיחס לעשבים – הקדמה

יש הרבה מקרים בהם אנשים איבדו את החיבור לטבע, והחלו להרגיש שהטבע הינו גורם עוין שמאיים על הסדר האנושי.
אני מאמינה שהחיבור עם הטבע בריא, ועונה על צורך נפשי, טוב וחשוב לחזור ולהתקרב לטבע.

להמשיך לקרוא