מין – אצל המין האנושי

הקדמה נושא המין הינו נושא טעון רגשית, משום שהוא נוגע במקום רגיש – הגוף האישי שלנו. משום שיש לחברה לאורך הדורות אמירות לגביו. משום שהדת מתייחסת אליו, וקובעת כללים של טוב ורע לגביו.