בין שישים ושש לשישים ושבע- בדרכי החיים

המכונה המופלאה, והנשמה   18.11.17 בתוך המכונה הזו ההולכת ומתבלה בתוך המכונה המופלאה הזו, ההולכת ומתכלה יושבת לה נשמתי, צעירה לנצח, חוששת מהיום בו הזקנה והכליה יגעו גם בה, מהיום בו תאבד את צלמה. רוצה לפרוח מגופה בטרם תֹאבַד. אין מה להישאר בעולם הזה לעד.