אנחנו אורחים

א. אנחנו אורחים במציאות הזאת באים והולכים אנחנו אורחים לכמה שנים הבה נסביר פנים. ב. החיים מחלה סופנית , אפשר רק לדחות את הקץ . כשלא כואב חגוג אותם – אל תחכה .