אשליית האחדות והמוצקות

למה לנו מילים בעצם? האדם היחיד הוא תאטרון שלם, מרובה דמויות. חובש כובעים שונים. מגלם תפקידים שונים משמיע קולות שונים. מצבי הרוח מתחלפים, רגשות, מחשבות, הכול בתנועה, בהשתנות.