משפחות צמחים- קִטניוֹת- הפרפרניים וקרובים נוספים

אני אוהבת את צמחי הקטניות, ובמיוחד את הפרפרניים.
אנשים וצמחים חיים בשכנות קרובה.

Tall Wild Pea

פריחת אפון קיפח- צמח בר מטפס

במשך השנים האלו אנשים למדו להתבונן בצמחים, ולחקור אותם.
גם מבלי להיות חוקר אפשר לראות שיש צמחים שנראים דומים זה לזה, ואחרים שונים.
מי שמתבונן הרבה בצמחים, מבדיל גם בין אלו שדומים,
ומגלה לפעמים דמיון בין אלו שנראים שונים.
החוקרים, שהתעמקו וניסו להבין את התפתחות הצמחים, חילקו את הצמחים למשפחות. משפחה היא קבוצת הצמחים שיש קירבה ביניהם, הדמיון במבנה הפרח הוא לרוב סימן המראה שיש משהו משותף בהתפתחות הצמחים, וכך ניתן לשייך אותם למשפחה אחת. יש חלוקה נוספת בתוך המשפחה- כל משפחה נחלקת לסוגים, כל סוג נחלק למינים
הפרפרניים היא תת משפחה של משפחת הקטניות.

קטניות הוא שם המשמש גם במטבח- יש זרעים המשמשים לבישול, שגדלים על צמחים ממשפחה זו-  להמשיך לקרוא