עצי אלה – אלה ארץ ישראלית, אלה אטלנטית ואלת המסטיק

שלושה מיני אלה מוכרים ונפוצים יש בסביבתנו- אלה ארץ ישראלית, אלה אטלנטית ואלת המסטיק. צומחים בר בחורש, ונפוצים גם בגינון הפרטי והציבורי. נמצאים בכול חלקי הארץ. שניים מהם הם עצים נשירים- האלה האטלנטית והאלה הארץ ישראלית. האלה האטלנטית היא הגדולה ומהירת הצמיחה מבין שלושת מיני אלה אלו. יש לה גזע יחיד באופן טבעי.