לקראת השנה החדשה

שתהיה שנה של נביטת רעיונות חדשים ושל פריחה של חלומות. שנה בה יצמחו ויתפתחו. שנת הבשלה של תהליכים וכיוונים. שנת יבולי ברכה של מעשים, שיש בהם תרומה, לאחרים, ולנשמה.