לקראת השנה החדשה

Oat bran-the seeds ripen and fall

סוף שהוא גם התחלה

שתהיה שנה של נביטת רעיונות חדשים
ושל פריחה של חלומות.
שנה בה יצמחו ויתפתחו.

שנת הבשלה של
תהליכים וכיוונים.

שנת יבולי ברכה
של מעשים,
שיש בהם תרומה,
לאחרים, ולנשמה. להמשיך לקרוא