הרהורים בבוקר

כותבת תוכניות עבודה,
לאחרים,
וגם לעצמי.
וגם כותבת לעצמי
על עצמי ועל אחרים.

חושבת על אחרים
ועל עצמי
על עצמי ועל אחרים,
ועל עולמי.

חושבת על מחשבותיי
ועל מחשבות של אחרים.
מתבוננת בדברים.
מתבוננת גם
מחלוני על הציפורים.

עננים ביום קר

הדרורים בין ענפי המשמש
קודם ניקרו בעלים.
מה מחפשות הדרורים בין העלים?

מה אני מחפשת לי
להזין אותי
בין כול הדברים?

כותבת
הרהורים.

26.12.21

השאר תגובה