התבוננות בשפה – פלג

מחשבות על פלגים, פילוג, מפלגות

פלג- משמש כשם משפחה, וכשם לילדים ואף למבוגרים. (משפחת אימי בחרה בו כשם משפחה עִברי, אולי בתקופה בה גרו כחלוצים ביישוב חקלאי שהוקם סמוך לחצבני וליד חלקת השדה שלהם זרם פלג).

פלג הוא נחל מים קטן,
לרוב הזרימה מובילה לחיבור, ולאיחוד, של פלג או מספר פלגים, עם נחל, ולבסוף מימיהם מגיעים לאגם או לים.

יש שימוש בדימוי של פלג- במובן של זרימה- למשל פלגי זיעה.

בבניין הפעיל- יש מילים שקשורות אולי למרחק שמים עוברים בדרכם, אולי כי מימי הפלגים עוברים כברת דרך.

הפלגה, הנובעת מאותו שורש- פ.ל.ג. מדברת על עשיית כברת דרך, והתרחקות.
הפליג למרחקים.
בהשאלה גם בדיבור מפליגים הרחק מההתחלה, הפליג בדבריו- הרבה דברים, ואף הגזים-
הפליג בשבחים למשל.
מי שמרבה שנים הוא זקן מופלג .

בבניין פיעל והתפעל השורש פ.ל.ג משמש לתאר התפצלות וחלוקה לחלקים, לעיתים חלוקה זו גורמת להתרחקות ופירוד.
בעוד פלגי המים בטבע מתאחדים, הפלגים שקשורים לבניינים אלו -מדברים על פילוג או התפלגות, ויצירת בידול.
כאן הפלגים מתארים משהו עם מקור משותף שעבר פיצול, או רעיון ממנו התפתחו רעיונות נבדלים, ושונים.
פלג גוף – הוא חלק מסוים מהגוף.

מפלגה– קבוצה המגבשת רעיונות נבדלים במידה זו או אחרת, לגבי מטרה משותפת, והדרך להגיע אליה.

חלוקה אחרת לקבוצות נפרדות- פלוגה- חלק מקבוצה כוללת. שמתארגנת בנפרד.
למשל יחידה צבאית שהיא חלק מגדוד. בעבר היו גם התארגנויות של קבוצות עובדים שנקראו "פלוגות עבודה" .

התפלגות– תיאור השונות באופן השוואתי.
לעיתים התיאור כולל מדידה יחסית של הפרטים השונים, וכמותם.

מתוך הפיצול בדעות מגיע המושג: בָּר פְּלֻגְתָּא
מי שיש איתו מחלוקת , או נמצא ביריבות. מקור הביטוי בשפה הארמית.

~~~~~~~~~~~~~

אני מקווה שלמרות ההתפלגויות, והפילוגים, נמצא את הדרך לזרום למקום שיכיל את כולם, מקום בו השונות והגיוון יעניקו ערך מוסף,
ויולידו חיים משותפים והרמוניים.

השאר תגובה