עולם חדש- כיצד? כיוונים לדרך חשיבה חדשה

     עולם חדש- כיצד? כיוונים לדרך חשיבה חדשה

התנהלות במסגרות הקיימות כיום לא תאפשר שינוי.

עולם המתנהל באמצעות השיטות הפוליטיות השונות המוכרות כיום לא מביא מספיק בחשבון את הצרכים של כלל האזרחים.
המשטרים השונים מרכזים בידיהם חלק גדול מן התגמול לעבודת האנשים, כדי תאורטית להשקיע בפרויקטים לטובת כלל הציבור.

למעשה החוקים שנוצרו וממשיכים להשתנות, והמערכות הכספיות שנבנו, הביאו לצבירת כוח כלכלי בידי מעטים, שהפכו לבעלי השפעה גדולה בקבלת החלטות, ובכך להזרמה נוספת של משאבים המופנים אליהם. זהו מעגל ההולך ומתעצם.

מערכת הכלכלה למעשה גלובלית כבר שנים רבות.
לעומת זאת המערכת הניהולית מבוססת על החלוקה למדינות שגורמת למאבק נוסף לגבי אופן חלוקת המשאבים.

הנמצאים בעמדות השילטון , בין אם אלו דיקטטורות או דמוקרטיות, הגיעו לרכוש את מעמדם במאבקי כוח.
זה מה שקידם אותם בדרכם לראש המערכת.
התנהלות זו נמשכת במהלך ביצוע תפקידם הציבורי- התנהלות של השגת מטרותיהם באמצעות מאבקי כוח, ושמירה על מעמדם, כקודמים לעיתים לטובת הציבור, ובעדיפות על פני ראיה רחבה של הצרכים האנושיים.

הנמצאים בעמדות שלטוניות, במקרים רבים מעדיפים לשרת את בעלי הכוח האמיתיים, השולטים בהון, ולמעשה הם שומרים על מעמדם בעזרת נתינת שרות לגורמים אלו, גם אם זה על חשבון הציבור.
לא מאד חשוב תחת איזו מסגרת רעיונית הם מתנהלים. יש תמיד לבדוק מאין הן שואבים מימון ותמיכה.

כדי להגיע לניהול אחר צריך לבנות שיטה אחרת.

הבחירה של המובילים צריכה להיעשות באופן אחר מן היסוד, הם צריכים להפוך למבצעים- קבלני ביצוע, הנמצאים בפיקוח, בעלי יכולת מוכחת בתחום אותו עליהם להוביל.
הבחירה תהיה קודם כול בצרכים ובמטרות, שנגזרות מהם.
בנוסף יש צורך לשנות את המערכת הכספית הקיימת, שמבוססת כיום על ההפרדה בין המדינות.
הנושא של ניהול הכלכלה, הוא תחום שיש לבחון מבחינת אפשרויות, ולבנות לגביו מודל חדש.

הנחת היסוד המקובלת והרווחת כיום, שהתחרות היא המניע שגורם לאנשים לפעול ולקדם דברים.
הנחה זו צריכה להיבחן מול ממצאים ששיתוף פעולה יוצר התקדמות משמעותית ותחושת רווחה העולים על המודל התחרותי.

במידה ויוחלף המודל של התחרות במודל של שיתוף פעולה,
תיפתח הדרך לשינוי משמעותי.
יחסך בזבוז משאבים גדול הנובע משיטות תחרותיות.
יצומצם מתח מזיק ומיותר, הנלווה לשיטה התחרותית.

===== ======

קיום בחירות דמוקרטיות- איך יהפוך הציבור למקור לקבלת החלטות

המקום הנכון לבחירות דמוקרטיות הוא בבחירת רשימת הצרכים האמיתיים אותם על ההתארגנות המשותפת להשיג.
מתוך רשימת הצרכים, וסדרי עדיפויות, ייגזרו יעדים ומטרות.

ניהול העולם צריך להיות מבוסס קודם כול על רשימת הצרכים של המין האנושי, תוך הבאה בחשבון של השלכות של מילוי הצרכים האלו, על כדור הארץ והבאה בחשבון של עתיד הדורות הבאים וסביבת חיים.
שלא דור אחד יחיה על חשבון הדורות הבאים.

רשימת הצרכים צריכה להיות גלובלית.
כמו מגילת זכויות האדם.

צריך להרכיב רשימת צרכים בסיסיים שיש לכוון לספק לכול תושבי הכדור.
יש לדרג צרכים בהתאם להיותם בסיסיים לקיום הפיזי וגם הנפשי.
אין להתעלם מכך שהאדם הוא יצור מורכב, ובעל מודעות, וצרכים נפשיים.

עימותים ומאבקי כוח לא מאפשרים להשיג מטרות לטובת הכלל, בצורה יעילה.
יש להחליפם בצורות התנהלות של שיתוף פעולה, ותקשורת בונה, לטובת המטרות המשותפות.

יש לדאוג לשמירת הסביבה, ולבחון את יכולת עמידתה, והמשך התמיכה שלה בקיומנו.
כול חתירה ליעד צריכה להתבסס על כך שעבר את הבחינה של הקיימות, ושאינו פוגע בעתידנו המשותף.

אנשים צריכים להצביע על רשימת הצרכים

בכול אזור בעולם לסקור את המצב הנוכחי, ומהם הצרכים הנמצאים בחוסר.
יש להתייחס באופן שוטף ועקבי להשפעה הגלובלית על האדם והסביבה של כול צעד.
סימון מטרות- צריך להיות תחת בקרה של מומחים עולמיים, בכול התחומים, כדי לנטרל התנהלות שגויה.

כדי ליצור עולם בטוח, אין להזניח אף מקום. התוכנית צריכה להיות גם גלובלית,
וגם לבחון התאמה נכונה לכול מקום וחברה הקיימים על הכדור.

הניהול
הניהול יהיה ניהול פרויקטים- בהתאם למטרות שנקבעו.
מי שיש לו הכשרה לקדם מטרות אלו, בעל ניסיון והשכלה רלוונטיים, יוכל לנהל את המאמצים להשגת מטרה תוך הצגת תכנית מפורטת, ולוחות זמנים. מי שייכשל יוחלף באחר.
כול התנהלות תהיה במעקב שוטף, ומאמצים משותפים להשגת המטרה.

כול מטרה תקודם על ידי גורם מקומי או עולמי- בהתאם לאופייה.

כדי שחברה תצליח להשיג את יעדיה עליה למנות למטרת הניהול בעלי יכולות מתאימות. המוציאים לפועל של מטרות נבחרות, יתוגמלו בהתאם להתקדמות בביצוע, ובשכר התואם לשכר הממוצע.
תקבע דרך התנהלות המונעת היווצרות פערים חברתיים ומעמדיים. כך שניהול מטרות ציבוריות לא ייפול לידיים של רודפי כוח, ושררה, אלא יופקד בידיים של אנשים המכוונים לבצע משימות לטובת הציבור הרחב.

דרוג התגמול עבור עבודה, ייקבע מראש באופן שמצמצם פערים, ותומך ביצירת חברה שיוויונית ככול הניתן.

השכלה בסיסית והרחבת ההשכלה
כדי להרבות את כמות בעלי היכולות בעולם, ולהפוך כול אחד לשותף במאמץ לניהול טוב של העולם, יש לדאוג להשכלה בסיסית, ומורחבת, לכלל האוכלוסייה.
יש לדאוג לידע בסיסי הנדרש למיומנויות כלליות לתפקד בחיים, ולהבנה רחבה ככול הניתן של המערכת הכללית.

העמקת הידע תתבסס על בחינת התאמה לעיסוק בתחומים בהם יש צורך. לשאוף להגיע להתאמה נכונה ותורמת של היכולות והצרכים האישיים של הלומדים לתחומי חיים שונים , כדי להגיע להתאמה נכונה בשלב ההתמיינות לתחומי חיים שונים.
חשוב להעמיק את ההבנה של האנשים ככול הניתן, באמצעות החינוך, בסוגיות הקיום השונות, ולהציב את פתוח אחריות והסתכלות רחבה על הנעשה כיעדים בעלי חשיבות עליונה.

תהליך החינוך וההשכלה יכוונו להציג בפני הלומדים תמונה כללית, השפעות גומלין. להסביר תהליכים.
חשוב ללמד אנשים לחשוב, ולנתח, כדי שיוכלו להיות מעורבים בצורה מיטבית בהגדרת צרכים ובקביעת יעדים.
להכשיר אנשים להיות מסוגלים למעורבות במעקב אחר ההתקדמות לקראת יעדים,
ולהירתם כול אחד בתחומו להתקדמות זו.

מידי תקופה קבועה מראש צריך להציג דוח על ההתקדמות לקראת המטרות,
ובנוסף- בדיקת רלוונטיות של היעדים שסומנו.
הדוח יוצג לציבור שהעניין נוגע לו, ובמקביל יהיה נגיש לצפייה לכול המעוניין. ויהיה מפורט לפי נושאים.
אנשים ידרשו ללמוד לרמה שיוכלו להבין את הדיווח.
הדיווח יוגש בכמה רמות של פרוט, כדי שיובן גם למתעניין השטחי וגם למעמיק.
יש לוודא שהדוחות נקיים מהטית דעת הציבור, ועומדים בביקורת מקצועית.

לא יהיה מקום לפוליטיקה בעולם חדש, ולא יהיה בה צורך.
מה שיוביל את העולם יהיו מטרות משותפות, של השגת מינימום, ומה שמעבר לזה , בהתאם לאפשרויות.

מה שיתמוך נפשית בתהליך, יהיה חיזוק השייכות הקהילתית המקומית והגלובלית.
אנשים ירגישו שותפים למאמץ המיועד לטובתם ולטובת הכלל כאחד.
העולם יופעל מקומית- קהילתית, אזורית, וגלובלית בו זמנית כסימפוניה אחת גדולה.
כיצירה משותפת.

 

השאר תגובה