עקרונות החקלאות האורגנית המיושמים במשק

• חקלאות בשיתוף פעולה עם הטבע
• מחויבות לשמירה על הקרקע, על המבנה, השכבות ההרכב, והפוריות
• הימנעות מחומרים הפוגעים בסביבה ומפרים את האיזון בקרקע (חומרי הדברה, ודשנים כימיים)
• שמירה על מחזור זרעים- ומחזור גידולים
• גידול בהתאם לעונות השנה, מאפשר תנאים טובים לצמח ותורם להצלחת הגידול
• בניית סביבה קרובה לטבע באופייה
• שאיפה להגיע לאיזון טבעי בין מזיקים ואויבים טבעיים, על ידי מגוון גידולים, ביניהם צמחים רב שנתיים ועצים. ואפשרות לצמחי הבר למצוא נישות בשולי החלקות, גדרות חיות.
• חקלאות אורגנית מפוקחת, ומתנהלת לפי כללים שנוסחו והוגדרו, כדי שתוכל לשאת שם זה.
(קיים בארץ חוק שהתקבל בכנסת לפני מספר שנים, והגדיר באלו תנאים מותר להשתמש בתווית "אורגני ")
• שקיפות, יחס לעובדים, קשר עם הקהילה, פתיחת המשק לביקורים להפצת התפישה האורגנית, ורעיון השמירה על הסביבה.

חקלאות אורגנית והסדרתה בישראל


במדינת ישראל, העיסוק בחקלאות אורגנית מוסדר בחקיקה: החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005, והתקנות שהותקנו לפיו.
החוק מסדיר את כל נושא הייצור והמכירה של תוצרת אורגנית ובכלל זה, אופן הגידול, המיון, האריזה, ההובלה והסימון הראוי לידיעת הצרכן.
נועד להגן על הצרכן מפני זיוף ומגדיר מהי "תוצרת אורגנית".
קובע תקן אורגני אחיד ואישור עמידה בו על ידי גופי אישור ובקרה פרטיים שהוסמכו לעניין.
בקרה שוטפת – על עוסקים בחקלאות אורגנית מבוצעת על ידי גופי אישור ובקרה.
פיקוח על – מתבצע על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת המפקחים על גופי האישור והבקרה באמצעות מנהלה להסמכה
תוצרת אורגנית תסומן בסמלים: סמל אורגני אחיד וסמל בקרה.

הסמל האורגני האחיד של מדינת ישראל . החל מה- 1.9.2008 יכול כל צרכן לחפש את הסמל האורגני האחיד על המוצרים האורגניים ולדעת בביטחון כי כל מוצר שנושא אותו אכן גודל ויוצר על פי הסטנדרט האורגני והוא מפוקח על ידי אחד משלושת גופי האישור והבקרה שהסמיך משרד החקלאות לשם פיקוח על התוצרת האורגנית (אגריאור, סקאל ישראל והמכון לבקרה ואיכות) אי.קיו.סי.).

פוסטים נבחרים

על עתיד האנושות וכדור הארץ- תפניות באופן ההתנהלות- נקודת מבט, שהיא טיוטה להמשך חשיבה

על עתיד האנושות וכדור הארץ- תפניות באופן ההתנהלות- נקודת מבט, שהיא טיוטה להמשך חשיבה העולם עובר שינויים מהירים במבט לאחור-…

קרא עוד »
התבוננות בתרבות, ערכים ומוסר, פוסטים נבחרים אין תגובות

השאר תגובה