גיזום עצים ושיחים – עקרונות והסברים

למה לגזום?

Psidium cattleyanum
גויאבה תותית. התחילה מזרע, צמחה כשיח, עוצבה כעץ על גזע אחד, בתהליך הדרגתי. צמח עם אפשרות לעצב כעץ פיסולי.

מטרות הגיזום– עיצוב העץ, או השיח.
זוהי התערבות, שמכוונת להתאים את הצמח לצרכינו ולתפישה שלנו.
במקרים רבים זו התערבות המכוונת לתרום לבריאות העץ, ולפרי טוב יותר.

כשמדובר בגינה ביתית, או חורשה, בוסתן, או שדרה- צריך לשאול:
מה ברצוננו להפיק מהעץ?
התשובות יכולות להיות שונות, ומשתנות, בהתאם למיקום העץ, הסוג שלו, שלב ההתפתחות שלו. לעתים אנחנו רוצים לקבוע את הצורה והגודל מתוך העדפה עיצובית, צורנית,
לעתים מתוך מגמה ליהנות מפרי, לעתים מצורך לרסן צמיחה, ולעתים מתוך צורך לעודד צמיחה.

כשלפנינו שתיל צעיר, ההתערבות לרוב מיועדת לכוון את התפתחותו וצורתו בעתיד.
האם לעץ או לשיח גזע אחד, או מספר גזעים?
מה מתאים לצמח מסוג זה?
מה מתאים לנו, ולמקום בו הצמח נמצא.
האם אנו רוצים לעודד צמיחה לגובה, אולי לרוחב?
צפיפות ענפים- ליצירת הסתרה?
או מרווח בין ענפים, לחדירת אור אל לב העץ, או השיח, ליצור תנאים נוחים להגיע לפירות, וגישה אל כול ענפי העץ?
כדאי שהגיזום יתחיל בהתבוננות בצמח, ובהבנה של צורתו כרגע, ובאיזה שלב של התפתחות העץ, או השיח.

צריך לזכור שעצים ושיחים ממשיכים לצמוח לאורך שנים, להתרשם מקצב הצימוח שלהם, ולהעריך מה יכול להיות הגודל הסופי.
כשהתמונה הכללית של העץ ברורה יותר אפשר להתחיל לחשוב
– האם להתערב, ואם כן, באיזה אופן.

הגזע –
גזע אחד- או מספר גזעים?

יש מיני עצים ושיחים בעלי מספר גזעים- האם זה רצוי לנו, ? אם כן כמה גזעים להשאיר? אלו הנוטים לריבוי גזעים, ורבים מעצי הבר שלנו כאלו, ממשיכים להוציא לאורך השנים ענפים צעירים סביב הגזע או הגזעים הקיימים, ושמירת העיצוב שבחרנו מצריכה מעקב והמשך טיפול לאורך שנים. בעצים אלו את הענפים היוצאים מהקרקע או מבסיס הגזע, כדאי לגזום מבסיסם.
כשלפנינו עצים מורכבים,( מרבית עצי הפרי הם כאלו), יש לעקוב שלא יוצאים ענפים חדשים מתחת לנקודת ההרכבה, או סמוך לגזע, מאחר שאלו ענפים לא רצויים, שהצימוח שלהם עלול להשתלט , ולגרום לניוון החלק שהורכב עליהם, שהוא בעל הפרי האיכותי אותו בחרנו לגדל. עצי פרי לרוב עצים מורכבים

לשיח, לרוב יהיו מספר גזעים. נהוג להשאיר כמה מהם, או את כולם, לאורך השנים.
ניתן לרוב לעצב גם שיחים, לצורת עץ. שיחים אלו המעוצבים כעץ, יהיו לרוב נמוכים יחסית למיני עצים אחרים.

עיצוב נוף העץ- הכוונת הצמיחה בענפים
בהמשך לגזע יש התפצלות של ענפים צדדיים.
אם רוצים שתהיה גישה עד גזע העץ, צריך להסיר ענפים שכיוון צמיחתם למטה כלפי הקרקע. לגיזום כזה קוראים הגבהת נוף. אם רוצים גישה אל מתחת לעץ בקומה זקופה, צריך לעצב את העץ באמצעות הסרת ענפים נמוכים הצומחים הצידה.
כדי לאפשר גישה אל מרכז העץ, יוצרים מעין דלת, גוזמים באחד הצדדים עד הבסיס ענפים שחוסמים את הגישה, ושומרים את הפתח שיצרנו גם בשנים הבאות.
בעצים צעירים התהליך של עיצוב העץ קורה בהדרגה, במהלך שנים אחדות, עד להגעת העץ לגודל מלא.
אם בפנינו עץ בוגר, שאנו רוצים לעצב- העיצוב יכול להיעשות בבת אחת, עם המשך שמירה בשנים הבאות.

חלל פנימי- דילול צפיפויות
ענפי העץ צריכים מרחב, כדי להסתעף, ולהוציא ענפים צדדיים. פירות מתפתחים לרוב על הענפים המתפצלים מענף עיקרי.
מסיבה זו , במקרה ששני ענפים קרובים זה לזה, ומתחרים על אותו המרחב, כדאי להשאיר רק אחד מהם, זה שנראה יותר טוב, מבחינת בריאותו והתפתחותו, ו/ או יותר מתאים מבחינת כיוון צמיחתו.
.
חשוב שיהיה מרחב לענפים, להתפתח, ולאנשים גישה לפירות, על כן להסיר ענפים היוצרים סבך בפנים העץ.
גם כניסה של אור למרכז העץ חשובה לבריאות הענפים הפנימיים, ופירותיהם.
דילול מספר הענפים מצמצם את מספר הפירות שהעץ יצמיח באותה העונה- לרוב זה רצוי, מאחר שבהרבה מקרים יש צורך בצמצום כמות הפירות על העץ, לטובת התפתחות טובה של שאר הפירות.
בטבע פשוט חלק מהענפים הפנימיים, מתנוון מחוסר אור.
אם נסיר ענפים מראש, העץ יוכל להשקיע יותר משאבים בהתפתחות הענפים הנותרים.     קישור לכתבה על דילול פרי

עצי הדר רגישים לחשיפת הענפים לקרינת שמש ישירה, על כן פותחים אצלם את הדלת בצד המקבל פחות אור שמש ישיר, וגם חלונות לאור אל פנים העץ, צריכים להיות בצד הנסתר יותר מקרינת שמש ישירה. הענפים צריכים להישאר עם הצללה בעזרת העלים של ענפים שיוצרים צל בפנים העץ.

יש כלל שחשוב לזכורתפקיד העלים של הצמח חשוב ביותר.   כשאנו מסירים ענף, כמות העלים על העץ מצטמצמת.- הגיזום מוריד מיכולתו של הצמח ליצר לעצמו חומרי מזון, כי תפקיד זה מתבצע בעלים.
לכן מומלץ לא להוריד יותר משליש מנוף הצמח באותו זמן. כך חוזקו של העץ לא יפגע, ויוכל במהרה לפצות על החסר באמצעות הגברת הצמיחה של שאר הענפים ויחזור לכמות עלים התואמת את גודלו והמשך התפתחותו.
(גם אם העץ בשלכת, הגיזום יצמצם את כמות העלים בהמשך, כשהעץ ילבלב).

בעיצוב עץ צריך להביא בחשבון את המרחב שיש לנו עבור העץ, והאם ההתרחבות שלו, או הצימוח לגובה יהוו בעיה.
לעיתים מדובר בתחרות בעצים שכנים, או חסימת צירי מעבר- כמו שבילים או דרכים סמוכות.

לעיתים ההחלטה כיצד לעצב את העץ היא משיקולים שאינם טובת העץ, אלא סיבות אחרות.
במקרים כאלו כדאי לחשוב איך לצמצם את הפגיעה בעץ.

כלי הגיזום תלויים בעובי הענפים עליהם מדובר
מזמרה, "תוכי" – ( מעין מזמרה ארוכת ידיות שבאמצעות ו מופעל יותר כוח,) וגם משורים למיניהם. יש מבחר כלים.
רצוי שהחיתוך יהיה חלק. הצמח משתדל לרפא את פצעי החיתוך.
נהוג למרוח משחות מיוחדות המגנות על הפצע. מאחר שאיני משתמשת בהן אלא משאירה את העץ להחלים באופן טבעי, איני בקיאה בנושא.

ענף אותו חותכים באמצע, מקצרים אותו, יצמיח ענפים צדדיים כפיצוי.
לעיתים קרובות עדיף להוריד את הענף מנקודת חיבורו, ולהשאיר בליטה קטנה ביותר בנקודת חיבורו לעץ, לעודד החלמה. כשהעץ ימשיך להתרחב הבליטה תעלם. יש עצים שיצמיחו כיסוי של קליפה שיסתיר את החתך ויגן עליו. אך לא תמיד. לעיתים העץ יצמיח ענפים חדשים סביב נקודת החיתוך. ענפים אלו צריך לשוב ולגזום בעודם קטנים.
אין להשאיר ענפים שכבר התעבו, עם מעט ענפונים בקצה. לענף צריכות להיות הסתעפויות נושאות עלים, בכמות המשרתת את גודלו, ועוביו, ביחס מתאים.

העונה הנכונה לגיזום עצים נשירים היא בזמן היותם בשלכת. רצוי לקראת הלבלוב, אך בטרם ניצני הצמיחה מתעוררים.
עצים ירוקי עד- העונה המתאימה לגיזום גמישה יותר.
גיזומים קטנים לא יפגעו בעץ, גם כשזו לא העונה הנכונה. גיזום בהיקף גדול- כדאי לבצע בעונה בה העץ יכול להתחדש- עונה בו הוא נראה חיוני.

הנאות נוספות מהעץ
לעיתים קרובות כדאי לחשוב האם העץ יכול גם לאפשר טיפוס, האם השארנו ענפים להחזיק בהם כדי לעלות למעלה, והאם יש מרחב בפנים העץ המאפשר לטפס עליו ולשהות בין הענפים.
אני חושבת שעצים רבים ממש מתבקש לעצב באופן שיהיו נוחים גם לטיפוס, ויספקו מקור הנאה נוסף לילדים קטנים וגדולים. באופן אישי טיפוס על עצים היה חלק חשוב מהילדות שלי.

הדרכה יותר מפורטת על גיזום עצים בהתאם לסוג, אפשר למצוא ביוטיוב, ובכתבות שונות.
הסתפקתי במבט כללי על נושא זה, מאחר שאינני ממוחית בתחום.

 

2 מחשבות על “גיזום עצים ושיחים – עקרונות והסברים”

  1. איריס בן צבי

   ניסים שלום!
   קשה לתת הנחיה ברורה לגיזום עץ מבלי להיכנס לתמונה הכוללת שלו, כמו, מיקום, ומה סביבו, ואיך נראה כרגע, ולמה שואפים להגיע.
   הרימון נוטה לפתח הרבה גזעים, לעיתים קרובות פורצים ענפים בצפיפות.
   יש להתבונן בעץ, ולשאול מה כדאי להסיר. ומה כדאי להשאיר.
   אין לי תשובות טובות שאפשר לענות מרחוק.
   נסה לעקוב אחר השאלות בכתבה, ולמקד לעצמך את הרצונות והצרכים, לגבי עץ הרימון.

להגיב על ניסים לבטל