אני – והגינה

גינה-

Turban Buttercup- Ranunculus asiaticus
נורית אסיה

כמו שאני:
תמיד משהו פורח,
משהו נובל,

הרבה אי סדר,
אך הדברים החשובים מקבלים תשומת לב.

תמיד ניסיונות עם דברים חדשים,
פרחים חדשים,

הרבה פינות של עשבי יום חול,
פינות נשכחות עם עניינים שלא טופלו,

אבל תמיד איזה פרח,

ולפעמים-
                            אביב

השאר תגובה