לקראת השנה החדשה

Oat bran-the seeds ripen and fall
סוף שהוא גם התחלה

שתהיה שנה של נביטת רעיונות חדשים
ושל פריחה של חלומות.
שנה בה יצמחו ויתפתחו.

שנת הבשלה של
תהליכים וכיוונים.

שנת יבולי ברכה
של מעשים,
שיש בהם תרומה,
לאחרים, ולנשמה.
שנת התחדשות, שנת אמון,
פתיחות ואהבה.


Parts of dried artichoke plant
חלקי צמח הארטישוק

שאדע סליחה, סבלנות וסובלנות לעצמי,
לחוסר השלמות שלי.

לטעויות, להתלבטויות,
לחוסר הבהירות.

סבלנות לאחרים,
כי גם הם לא מושלמים.
ולזמן,
שתהליכים נזקקים לו
כדי לקרות.

 


Shapes, colors and imagination
שילוב צבעוני דומם ודמיון
A sculptured figure
דמות

מאחלת לי תבונה
לנהל את החיים שלי
באופן שיביא שמחה
לי ולאחרים.

תבונה להשתמש
בכוחות שלי-
במידה הנכונה.

גמישות
להתחדש, לחדש.

שתמיד אזכור

לחוש תודה
על מה שיש.

A piece of the world
פיסת עולם

השאר תגובה