כליל החורש – עץ החודש

Cercis siliquastrum blossoms

בחורף כליל החורש עמד בשלכת, ולא התבלט עד כה.
בקיץ – יהיה מכוסה בעלים ירוקים שצורתם מיוחדת,
עלים שצורתם לב מעוגל. מי שמקרב את אפו אל העלים,
מגלה שיש להם ריח ייחודי, ריח שניתן לזיהוי, אחרי שמכירים.

עכשיו הוא הופך לפרק זמן של כחודש, לעץ מעורר התפעלות- עטוי במעטה וורוד-סגול של פריחה.
לרוב הפריחה מקדימה את הופעת העלים, ולכן היא בולטת יותר לעין. אחרי פריחת עצי השקד, בא תור פריחת כליל החורש, שהיא חגיגה לעיניים.

בהמשך יתכסה העץ עלים חדשים, ובמקום שהיו הפרחים יופיעו תרמילי הזרעים.
תרמילים שטוחים, ירוקים בהתחלה, וחומים בהמשך.
צורת הפרח הבודד מיוחדת, בדומה לפרחי משפחת הקטניות .שהוא קרוב אליה. (ניתן לאכול את הפרחים).

העץ מתרבה בקלות באמצעות הזרעים. נוטה להצמיח גזעים מרובים, בדומה לשיחים.
כליל החורש הנו עץ בר שאומץ גם לגינות הנוי.

השאר תגובה