שלולית

%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a2%d7%a0%d7%a3-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a8
בכל פיסת שלולית
ישנה פיסת שמיים,
ולא חשוב עד כמה
רדודה היא ודלוחה.

בנפש כל אדם
ישנה פיסת שמים,
אשר נגלית
למסתכל אל תוך תוכה.

תמונות של שלוליות והשתקפויות

1 מחשבה על “שלולית”

להגיב על רוני לבטל